Valregler försvårar röstandet i USA

1:57 min

I en rad delstater i USA har det införts nya regler för hur röstandet ska gå till när det är val. Kritiker, främst bland demokraterna, säger att syftet verkar vara att försvåra för till exempel unga, svarta och latinamerikaner att gå till valurnorna. Det är något som skulle missgynna Barack Obama i presidentvalet nästa år.

Justitieminister Eric Holder sa att han är bekymrad över några av de nya vallagar som antagits och han uppmanade partierna att motstå frestelsen att utestänga vissa väljargrupper i hopp om att göra ett bättre val.

Maningen riktade sig till bägge partier, men Holder är demokrat och hade förstås främst republikanerna i tankarna.

Det handlar om enkla, praktiska regler som förkämparna menar kommer att öka valsäkerheten, medan motståndarna alltså hävdar att det handlar om ett tjuv-och-rackar-spel som medvetet slår mot speciella grupper.

Bland annat har många delstater infört regeln att man måste visa upp ett statligt godkänt Id-kort vid röstningen.

Men, till exempel många fattiga människor har inte och kommer inte att ha sådana och då får de alltså inte rösta.

Eller, i Texas godkänns Id-kort för vapeninnehav men inte studentlegitimationer. De med vapen röstar oftare republikanskt medan studenter tvärtom ofta röstar demokratiskt.

Holder angrep också delstaten Texas för att rita om valkretsarna på ett sätt som missgynnat de många latinamerikanerna där och därmed demokraterna.

Samma kritik, fast på andra ställen, brukar republikaner rikta mot demokrater.

En annan ny valregel har varit att begränsa förhandsröstningen, till exempel i Florida, en möjlighet som där ofta används av de svarta.

Vallagarna är dock huvudsakligen en angelägenhet för delstaterna och frågan är hur mycket de centrala myndigheterna kan påverka det.

För att få rösta i USA måste man också först registrera sig, vilket inte alla gör.

Justitieminister Eric Holder sa att det systemet kan komma att ersättas med ett där alla medborgare automatiskt är registrerade.