Örkelljunga

Electrolux kan få betala för sanering

Den kan bli storföretaget Electrolux som får betala om området kring den gamla Multofabriken i Örkelljunga behöver saneras från miljögifter. Bolaget som drev fabriken är idag sammanslaget med Electrolux.

Länsstyrelsen har nu skrivit till Electrolux och två andra företag som drivit fabriken senare och begärt in uppgifter om tillverkningen.

Det var mellan 1948 och 1973 som Multo tillverkade räknemaskiner i Örkelljunga. Därefter tog Abu över och tillverkade fiskerullar fram till 1982. Sen tog ett tredje företag som hette Tour och Andersson över och drev en mekanisk verkstad i en del av lokalerna under några år.

Det har använts zink, koppar, nickel, krom, aluminium, trikloretylen och cyanid i tillverkningen, framför allt under Multotiden. Och det finns uppgifter om att giftrester dumpats i skogen bakom fabriken innan man så småningom byggde en sedimenteringsdamm.

Dammen tömdes 1976, men innehållet fraktades inte bort utan lades i en invallning intill dammen. Det är Länsstyrelsen som har huvudansvaret för att eventuella föroreningar kring Multofabriken kartläggs och saneras.

Företagen har nu fram till mitten på februari på sig att lämna ett svar till Länsstyrelsen. Därefter kommer Länsstyrelsen att ta ställning till om något av dem är skyldiga att betala en grundlig undersökning av marken kring fabriken i första hand.