Överenskommelse om signalspaning för Säpo

2:28 min

Regeringen och Socialdemokraterna har nu kommit överens om att Säpo och Rikskriminalpolisen ska få tillgång till signalspaning. En kommission ska tillsättas för att garantera att enskildas integritet skyddas när delar av polisväsendet får tillgång till signalspaning igen.

– Tillsammans med Socialdemokraterna tar vi fram förslag som innebär att Rikskriminalpolisen och Säkerhetspolisen kan få tillgång till signalspaningsinformation. Det är viktigt eftersom man på den vägen kan få veta mer om företeelser och strategiska saker som kan påverka tryggheten i Sverige, säger justitieminister Beatrice Ask.

Sommaren 2008 var frågan om FRA:s så kallade signalspaning som hetast.

Efter mycket förhandlande både mellan och inom partierna klubbade riksdagen då ett beslut som innebar att Säpo och Rikskriminalpolisen, framför allt på grund av enskildas integritetsskäl, inte skulle få beställa signalspaning av FRA. Det fick däremot regeringen och försvarsmakten fortsätta med.

Många har ifrågasatt om inte polisens spaningsmöjligheter därmed begränsades för mycket, särskilt i samband med självmordsbomben i centrala Stockholm för ett år sen.

Nu finns det alltså en överenskommelse som gör det möjligt för Säpo och Rikskriminalen att beställa signalspaning.

Justitieutskottets ordförande Socialdemokraternas Morgan Johansson säger att en kommission ska få i uppgift att se till att enskildas integritet skyddas.

– För vart steg man tar i riktningen mot ökad signalspaning måste man också bevaka att man inte kliver över vissa viktiga gränser, och vi har ingen riktigt bra myndighet eller struktur som bevakar de här frågorna, säger han.

Justitieministern betonar att dagens uppgörelse är en minimalistisk lösning.

Spaningen i telefoner och datorer kommer enbart att få användas till att kartlägga internationell terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet.

Flera utredningar har velat gå längre och bland annat tillåta att Säpo och Rikskrim får leta efter enskilda personer för att förebygga och förhindra brott. Men det kommer inte heller i fortsättningen att vara tillåtet. 

Morgan Johansson är nöjd med uppgörelsen och säger att den var viktig inte minst mot bakgrund av Sverigedemokraternas vågmästarroll i riksdagen.