Svensk-Georgiska kvinnoröster om tro

5:44 min

Har du funderat på vad tro är för något? Det är inte så lätt egentligen och olika människor med olika bakgrunder kan ha ganska olika svar. I "What is faith" på länsteatern ger fem kvinnor röst åt olika bilder av tro.

"What is faith" är en reading av nyskriven dramatik av "Women's Voice" - ett svensk-georgiskt projekt för kvinnliga dramatiker i Sverige och Georgien.

Gotländska Anna-Lina Hertzberg, är en av kvinnorna. De georgiska texterna kommer att läsas i svensk översättning på Länsteatern. Efter readingen följer ett samtal med dramatikerna, som leds av Radio Gotlands Eva Sjöstrand.