Musikalismer III: Klangen av champagne

Tonsättaren Ulrika Emanuelsson har fått i uppdrag att tonsätta en exklusiv champagne. En del av resultatet får vi del av i veckans Musikalismer. Men generellt, hur översätter man en smak- och sensorisk upplevelse till ljud och toner? Kan musiken över huvud taget säga någonting utanför sig själv? I facktermer: Kan musik ha ett program, eller är den alltid absolut?

Om detta resonerar tonsättaren Ulrika Emanuelsson och filosofen Johan Brännmark med Musikalismers programledare Jeanette Emt, när programmets tredje säsong, under paraplyrubriken Musikens makt och makten över musiken, rullar vidare. Som vanligt ackompanjeras resonemangen av rikliga musikexempel.

Programmet är producerat av Lokatt Media i Malmö för Sveriges Radio. I redaktionen ingår också Tor Billgren, Peter Bjuhr och Thomas Lunderquist.