Saab

Saab föreslår ny rekonstruktör

Advokat Lars Söderqvist vid Hökerberg och Söderqvist advokatbyrå i Stockholm är Saabs förslag till en ny rekonstruktör.

Lars Söderqvist, som arbetar med obeståndsfrågor som konkursförvaltare och rekonstruktör, har arbetat med finansiella frågor sedan 1985.

Han har även gjort två utredningar på uppdrag av Finansdepartementet.
Söderqvist hyser gott hopp om att få företaget på fötter igen.

– Jag har gjort bedömningen att det här kommer att fungera om de åtaganden som finns träder i kraft.

Vad ser bra ut?

– En helt ny modell för rekonstruktion. Så vitt jag kan bedöma bör det fungera gentemot GM och pantahavare. Dessutom tillförsäkrar man i det här systemet likviditet i meningen att man har likviditet att betala alla förfallna skulder och dessutom finns det tillräcklig likviditet att hantera en hel rekonstruktionsperiod, säger han till P4 Väst.

Har du fått information om när de första pengarna ska komma?

– Min utgångspunkt för det här är att likviditet, för förfallna skulder och skulder som kommer tillkomma, kommer finnas på måndag, säger Lars Söderqvist.