Godkänt för satsning mot organiserade brott

2:04 min

Den satsning som pågår där flera myndigheter arbetar tillsammans mot grov organiserad brottslighet har fungerat bra men används inte till sin fulla potential. Den slutsatsen drar Brottsförebyggande rådet, Brå, i en utvärdering.

En av de insatser det handlar om är den som pågår i Södertälje. Gunnar Appelgren är insatsledare för den satsningen där ett stort antal myndigheter är inblandade.

– Jag tycker inte att det är tungfotat, men är man många personer med från olika myndigheter så krävs det flera insatser i att utöva ledning. Det blir lite tyngre men effekten, det genererar så oerhört mycket så det är värt den insatsen. Man ska ha klart för sig att ledningsstrukturen måste också förstärkas, och det har vi gjort.

Det kräver samarbete och planering när flera myndigheter ska samverka. I fallet Södertälje är förutom Stockholmspolisen bland andra Skatteverket, försäkringskassan, Säkerhetspolisen och Ekobrottsmyndigheten inblandade.

Det mest synliga resultatet är den rättegång som för närvarande pågår mot 17 personer som går att knyta till det kriminella Södertäljenätverket. De är åtalade för bland annat mord, försök till mord, människorov och grova utpressningsbrott men rättegången betyder inte att satsningen är slut, säger Gunnar Appelgren.

– Nej, absolut inte, utan det beslut som ligger är att vi har två och ett halvt år kvar på den insatsen.

Enligt Brås utvärdering är ett problem att de myndighetsgemensamma insatserna ofta blir polistunga och att de kan vara koncentrerade kring enskilda personer, där Skatteverket och andra inte har så mycket att tillföra. Men så är det inte i Södertäljefallet. Där är nästa steg att titta närmare på just ekonomin i den organiserade brottsligheten, säger Gunnar Appelgren.

– Vi har ett femtiotal personer som vi fokuserar på. Några av dem är säkert felaktiga kommer vi nog fram till och vi lär nog få flera namn under tidens gång, men ett femtiotal jobbar vi aktivt med.

– Det är folk som underlättar för den organiserade brottsligheten, som har en förmåga att förfina och omsätta kriminella förtjänster, alltså tjäna svarta pengar, föra ut ur landet i olika verksamheter, har olika former av påverkan på beslut med mera. Det är dem vi fokuserar oerhört kraftigt på nu.