Samarbetet mot grov brottslighet måste förbättras

1:59 min

Polisen är för dålig på att samarbeta med andra myndigheter för att komma åt den grova organiserade brottsligheten. Det menar Brottsförebyggande rådet som har utvärderat särskilt stora insatser under senare år.

Brå, Brottsförebyggande rådet, där Lars Korsell är enhetschef, har utvärderat de första 18 månaderna av satsningen.

– Man tenderar att välja ut ganska kända kriminella, som sysslat med narkotika exempelvis. Det har funnits ganska få ytor för andra myndigheter att agera. Det är personer som inte haft företag, då kan inte skatteverket inte göra så mycket. De har kanske inte haft felaktiga bidrag, då kan inte försäkringskassan agera. Kronofogden kan inte göra något om de inte har skulder, och så vidare, säger Lars Korsell.

Totalt ingår 11 myndigheter i den gemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet, som inleddes sommaren 2009 på uppdrag av regeringen.

Syftet var att ta ett nationellt helhetsgrepp mot vad som anses vara särskilt farliga fenomen som företag i brottslig verksamhet, otillåten påverkan exempelvis utpressning eller hot och olika former av våld som de kriminella nätverken utför.

Ytterligare kritik från Brå är att de polisiära spjutspetsarna, eller de 200 personer i de operativa aktionsgrupperna, har arbetat för regionalt, och att det därmed funnits för få nationella projekt.

Brå menar ändå att samarbetet har blivit bättre. Sedan starten har 40-tal insatser resulterat i 127 lagförda personer, som tillsammans ska avtjäna runt 400 år i fängelse. I år har myndigheterna säkrat tillgångar för 10 miljoner kronor.

Ett av exemplen som benämns som lyckade är insatsen mot den grova kriminaliteten i Södertälje.

Just nu pågår en rättegång där 17 personer från det så kallade Södertäljenätverket står åtalade, bland annat för tre mord, grov utpressning och grov människorov. 

Klas Friberg är chef för Rikskriminalpolisen och ordförande i satsningens operativa råd.

– Polismyndigheten i Stockholm driver den, men vi har varit helt överens om att det är en myndighetsgemensam insats och vi satsar stora resurser från operativa rådet till den, säger han.