Budgetkrav ger färre övningar för Försvarsmakten

2:31 min

Försvarsmakten tvingas dra ner på övningarna nästa år. För att klara budgeten måste flottan och armén öva i mindre grupper än planerat och flera internationella övningar ställs in.

Generalmajor Gunnar Karlsson är ansvarig för förbandens utbildningsverksamhet.

– Krigsförbandens förmåga kommer att växa till lite långsammare än vad den skulle kunnat ha göra. Vi har ett behov av att ta igen den här övningsverksamheten så småningom.

Det har ju från och till under flera år talats om att officerarna inte får delta i stora övningar, hur påverkar det kvaliteten långsiktigt?

– Om det skulle vara så under en längre tid att vi inte kan delta tillräckligt mycket i större övningar, så urholkar det naturligtvis kompetensen hos officerarna och även hos de soldater som är beroende av att öva med hela förbandssystemet på en gång, säger Gunnar Karlson.

På sikt måste försvaret kunna genomföra större förbandsövningar, enligt Gunnar Karlson, förhoppningsvis kan det ske 2013.

Enligt budgeten kommer många övningar på bataljonsnivån med kanske 800 man strykas nästa år, i stället hålls mindre övningar med kanske 30 man, då armén tvingas dra ner de rörliga kostnaderna med nio procent, jämfört med vad ledning hoppats. Vissa internationella övningar slopas också. Officerarna får i stället genomföra större övningar som dataspel. Överste Håkan Hedlund är chef för Livgardet i Kungsängen.

– Ja, man får inte skjuta sådan här verksamhet allt för långt på framtiden. Nu gör vi en del andra åtgärder och tränar officerarna i simulerade miljöer, men det är viktigt att göra det här fullt ut med bemannade krigsförband också.

Kanske kan en del pengar läggas tillbaka 2012 om Försvarsmakten gör av med mindre än beräknat 2011 och då kan det bli fler övningar.

Vad gäller flygvapnet kommer en del helikoptrar flygas mer än tidigare, medan en del flyg kan få öva något mindre än beräknat. För flottan slopas vissa större övningar och internationell övningar.

– Det som framför allt minskar är förmågan att kunna övar i större marina förband, att öva flera fartyg tillsammans under längre tid i mer komplexa scenarier. Det enskilda fartyget och de enskilda sjömännen kommer fortfarande att kunna få mycket bra övningsverksamhet, säger Generalmajor Gunnar Karlson.

Försvarsmakten anställer numera soldater på heltid eller som ska tjänstgöra då och då. Enligt Gunnar Karlson kommer inte färre än planerat anställas, men enligt Ekots källor kan tyngdpunkten flyttas till soldater som tjänstgör då och då. För att behålla soldaterna är det viktigt att de får ordentlig utbildning, och det tror Håkan Hedlund de kommer få.

– Det de framför allt vill ha är kvalitet i det som genomförs.