Vindkraft ger allt större del av elproduktionen

1:54 min

Ingen förnybar energikälla i världen ökar så mycket som vindkraft. I Sverige beräknas produktionen ha stigit med mer än 40 procent under 2011, jämfört med året innan.

Gunnar Fredriksson, vice vd på intresseorganisationen Svensk Vindenergi, är nöjd med året.

– Det har hänt otroligt mycket saker. Det som är mest positivt är att vi återigen slår rekordet för vindkraftutbyggnaden i Sverige, säger Gunnar Fredriksson.

Många saker föll på plats för vindkraftproducenterna i Sverige under 2011. Den årliga produktionen är nu i nivå med vad kärnkraften genererar i genomsnitt per månad.

En försvagad eurokurs gjorde det billigare för svenska energibolag att köpa turbiner och annan utrustning från utlandet. Dessutom har en hel del nya tillstånd till nya anläggningar fallit ut efter att ha varit under prövning.

Ovanpå detta har vindkraftverken också blivit effektivare det senaste året. Mer el produceras per vindsnurra än tidigare. Gunnar Fredriksson pekar på en snabb teknikutveckling.

– De maskiner som för något år sedan gav 3 000 megawattimmar el per installerad megawatt ger nu 4 000 megawattimmar, och det är en höjning med 30 procent. Samtidigt har kostnadsutvecklingen för turbinerna blivit väldigt mycket bättre, säger han.

Den snabba optimeringen av teknologin gör det mer ekonomiskt att installera vindkraft i dag än tidigare. Dessutom subventioneras produktionen med 17 öre per kilowattimme av staten.

Regeringen har satt upp ett mycket högt mål om att vindkraftens produktionskapacitet ska mångdubblas till 2020. Då ska också den havsbaserade vindkraften ha fått en betydelsefull roll. Det är just på havet som den stora potentialen finns för framtiden.

Ett annat viktigt område är de stora norrländska skogarna där anläggningarna inte stör på samma sätt som i tätbebyggda områden. Men då kommer det också att krävas att det svenska stamnätet byggs ut för att elen ska nå konsumenterna i söder.