Kiruna

Kiruna järnvägsstation rivs

Kiruna järnvägsstation får rivas. Det har länsstyrelsen beslutat som går med på att häva byggnadsminnesskyddet för Kiruna järnvägsstation från 1915. Villkoret är dock att byggnaden dokumenteras.

Alternativet att bygga upp stationen på annan plats anes inte rimligt med tanke på byggnadens kulturhistoriska värde.

Orsaken till det ovanliga beslutet är den stadsomvandling i Kiruna som anses nödvändig till följd av sprickbildningar i marken på grund av LKAB:s gruvbrytning.