Dödssiffran stiger efter stormen i Filippinerna

Nära 500 personer har omkommit i de störtfloder som orsakats av en tropisk storm i södra Filippinerna. Ett hundratal människor saknas fortfarande.

Stormen har drabbat flera provinser i södra Filippinerna men de flesta rapporterade dödsfallen kommer hittills från ett låglänt område kring städerna Illgean och Cagyan de Oro.

Omkring 35 000 människor har tagits om hand på evakueringscenter.

Tv-bilder från området visar på en stor förödelse. De största skadorna inträffade då vattendrag på mycket kort tid svämmade över i det häftiga ovädret och orsakade lerfyllda störtfloder som nådde ända upp till hustaken. 

Störtfloderna drabbade området på natten och många av offren låg antagligen och sov när deras hus sköljdes bort av vattenmassorna.

Enligt Gwendolyn T Pang, Röda korsets generalsekreterare i Filippinerna, kommer antalet döda personer antagligen att öka.

Rädda barnens landchef för Filippinerna, Anna Lindenfors säger att barn är extra utsatta för översvämningar.

– I en sån här situation finns det en stor risk att barn och föräldrar skiljs åt och det är värt att hålla ett öga på.

Tusentals soldater har redan skickats till området för att hjälpa till med räddningsarbetet.

Behövet av hjälp väntas blir stort, framförallt handlar det om mat och vatten men också mediciner, temporära bostäder, kläder och filtar.