Reinfeldt optimistisk inför ny EU-pakt

1:46 min

Statsminister Fredrik Reinfeldt ser optimistiskt på Sveriges möjligheter att påverka avtalet om EU:s nya finanspolitiska pakt så att reglerna endast blir tvingande för euroländerna.

– Min utgångspunkt är att få vara med och utforma samarbetet men att göra åtskillnad mellan länder med euron som kommer att ta på sig legala förpliktelser och ändra i sin lagstiftning och de länder utanför som inte behöver göra det.

Fredrik Reinfeldt berättar att han i kontakter med Storbritannien, Tjeckien och Ungern men också Polen redogjort för den svenska utgångspunken  att inte acceptera några tvingande regler förrän den dag vi också inför euron som valuta. Detta inför beslutet om det mellanstatliga avtalet om den slutliga utformningen av den finanspolitiska pakten i mars. Om Euroländerna vill tvinga in Sverige redan nu blir det svårt.

– Det tycker jag av respekt för att svenska folket 2003 sa att vi ska inte ha euron som valuta att vi inte heller då ska gå in i dom här delarna som ju syftar till att stabilisera euron, säger Fredrik Reinfeldt.

– Skälet till att jag tycker att det kan vara viktigt att vara med det är att jag förutser att det här samarbete med dom 17 kommer att betyda allt mer.

Men är det ett alternativ, alltså du kommer till förhandlingsbordet, sätter dig ner och ska skriva på de här avtalen och du kommer inte fram i förhandlingarna - Sverige måste implementera alla de här reglerna nu på en gång - är det ett alternativ?

– Nej, då förutser jag större svårigheter. Sedan, låt mig säga det uppenbara vi måste ha stöd i Sveriges riksdag. Jag känner ett särskilt ansvar för att inte bara se till alliansens fyra partier utan att också här jobba nära Socialdemokraterna. Vi tog gemensamt ansvar för att föra in Sverige i EU i mitten av 90-talet. Därför tycker jag att vi gemensamt ska ta ansvar för hur vi också utformar det svenska inflytandet.