JOURNALISTIK

Per Hylén: Vägar till en öppnare journalistik

”Publicera på FM och på webb, och på Facebook och på Twitter. Producera mer, fast helst på färre händer och följ med i flödena och svara för all del på lyssnarnas kommentarer.” Så ser verkligheten ut på de flesta redaktioner. Samtidigt förändras verkligheten utanför redaktionsfönstret, med hjälp av nya publiceringsverktyg kan medborgarna blanda sig i det offentliga samtalet, utan mediala grindvakter.
   Hur medierna svarar på den här utmaningen beskrivs i en ny, amerikansk rapport som publicerades 1 december.
   Sveriges Radios Per Hylén har läst den.

Författaren till rapporten, Melanie Sill, är tidigare chef för Sacramento Bee, en av de större lokaltidningarna i USA och nu forskar hon kring journalistik vid Annenberg school of journalism i södra Kalifornien. Hon pläderar för en öppnare journalistik och visar på principerna för den och exemplifierar med de amerikanska medier som ligger längst fram i utvecklingen.

Vad händer inom området sociala medier och journalistik i USA och vad är vägen till en mer relevant journalistik som tjänar medborgarna? är hennes övergripande frågeställning.
   Öppen journalistik är ett grundläggande förhållningssätt för att förbättra journalistiken, inte bara ett recept för att vinna större publik, menar hon. Principerna är lätta att urskilja: transparens, mottaglighet, delaktighet, samarbete, konversation.

Det är lätt att säga de orden. Men hur ändrar man ett journalistiskt förhållningssätt som går ut på att äga och skydda sina stories, har konkurrens med andra redaktioner som övergripande mål, när man är van att predika och inte konversera och när man är van att inte bli ifrågasatt som journalist? Hur blir en redaktion nätverkande, öppen och levererar ett stort värde till det samhälle som man är satt att bevaka?

Öppen journalistik kräver strukturer som stödjer detta förhållningssätt och det kräver också att man försöker definiera begreppet. Vad är det som krävs för att journalistiken ska bli angelägen, engagerande och nära?
   Ett exempel på det nya förhållningssättet växer fram på en rad olika medieföretag i USA. I PIN, Public Insight Network, har de startat ett frivilligt register som just nu består av 125 000 amerikaner som alla vill dra sitt strå till stacken för att förbättra journalistiken.  

CNN:s iReport är ett annat. Det har en större tonvikt på nyhetskonsumenternas aktiva bidrag i form av bilder, ögonvittnesskildringar och att dela nyhetsberättelser. PIN har förövrigt en avläggare i Sveriges Radio, som vi kallar nyhetsnätverket. Det är en pilot inom nyhetsutredningen som avlämnar en slutrapport om projektet före jul. Mer om det finns att läsa i tidigare inlägg på Medieormen

Medierna är ofta snabba på att börja använda nya verktyg, också när det gäller sociala medier. Men just nu används de mest för att distribuera nyheter, eller försöka dirigera användarna tillbaka till den egna webbsajten. Många medieföretag missar helt enkelt möjligheten att nätverka och interagera och ställer inte den grundläggande frågan: Vad ska verktyg som Facebook och Twitter användas till egentligen? Vad är det övergripande målet med att finnas på dessa plattformar?

Om redaktionerna inte funderar över den strategin, riskerar man bara bygga snabbare versioner av gamla problem, framförallt eftersom nyhetsredaktioner har en tendens att vara slutna och ogenomträngliga, skriver Melanie Sills.
   Men hur ska man då gå tillväga? Melanie Sills vore väl inte amerikansk journalist, om hon inte publicerade 5 stycken How to, på slutet. Här kallar hon det ”Action steps for Newspeople”:

 1. Build transparency inte every step
  Börja med redaktionsrutan på den egna hemsidan; vilka jobbar i dag, vem uppdaterar webben, vem ska jag kontakta? Beskriv också de etiska riktlinjerna för redaktionen. Berätta öppet om vad vi vet i en nyhetsberättelse och vad vi inte känner till. Dela rådata. Berätta om redaktionella beslut och vad som står på agendan.
 2. Build a culture of responsiveness
  Svara på kommentarer. Kommentarsfält är en del av vårt innehåll som läsarna möter. Använd lyssnarnas engagemang i produktionen, inte bara i marknadsföringen.
 3. Make participation a public exchange with benefits for all.
  Nyhetsarbete handlar om innehåll och det som publiken bryr sig om, det handlar inte om den egna redaktionen. Förflytta fokus från ”skicka in dina bilder” till ”dela med dig av din kunskap”. Gå från ”användargenererat” till ”gemensamt” innehåll.
 4. Learn from collaboration success and expand peer-to-peer partnership.
  Bygg allianser med exempelvis universitet eller andra icke-vinstdrivande ideella journalistiska organisationer, speciellt när det gäller undersökande journalistik.
 5.  Embrace journalism’s role in a networked information universe.
  Länka till andra, lyft fram andras prestationer, nätverka. Försök finnas där publiken finns, på communitys och i verkligheten utan att släppa det journalistiska uppdraget.

Så om man vill ha en överblick om vad som händer i USA på fältet sociala medier och mediebranschen, så är denna rapport  en både inspirerande och nyttig guide.

Per Hylén
Nyhetsutredare, Sveriges Radio