Ägare till öar i Hjälmaren sökes

Ett tjugotal sörmländska öar i Hjälmaren saknar ägare. Lantmäterimyndigheten håller just nu på att utreda ägandefrågan.
Från statligt håll hävdar man att öarna tillhör staten. Så behöver det inte vara, säger Hans Andersson, lantmätare till Sveriges Radio Sörmland. Det handlar om ett 20-tal öar eller kobbar i sjön Hjälmaren i Eskilstuna, Katrineholm och Vingåkers kommuner. Det kan eventuellt finnas fler öar i Sörmland - främst vid Sörmlandskusten där ägandefrågan ännu inte är utredd. Själva öarna är till största delen inte värt många kronor men till vissa öar tillhör vattenområden och då kan det börja bli tal om ett visst värde. I mitten på juni har lantmäterimyndigheten i Sörmland kallat alla intresserade till ett möte där man ska försöka utreda ägandefrågan.