Tommy Fredriksson kommenterar räntebeskedet

Ekots ekonomireporter Tommy Fredriksson svarar på frågor om Riksbankens räntebesked.

Vad ligger bakom beslutet?

– Riksbanken sänkte räntan främst därför att ekonomin i vår närmaste omvärld bromsar in så kraftigt och att svensk ekonomi är starkt exportberoende. Euroländernas problem påverkar svensk ekonomi eftersom 70 procent av exporten går dit, säger Tommy Fredriksson.

Var beslutet väntat?

– Beslutet var oväntat eftersom förvarningarna låg i en oförändrad ränta. Men många prognoser under hösten har pekat mot en kraftig inbromsning med nästa nolltillväxt i svensk ekonomi första halvåret 2012, och när även Riksbanken ser samma utveckling så sänks räntan.

Hur påverkas bankernas utlåningsräntor av dagens besked?

– Sambandet är inte lika klart längre mellan den rörliga tremånadersräntan och Riksbankens reporänta. Det beror på att bankerna har starka krav på högre kapitaltäckning, mer likvida medel. Vilket i sin tur beror på skuldkrisen. Det är snarare så att i dag är skillnaden mellan bankräntan mot kund och Riksbankens reporänta större än tidigare, sambandet är brutet. På sikt kanske ändå räntenivån blir lägre.

Vad kommer att hända med reporäntan nästa år?

– Riksbankens prognos är att reporäntan hålls på samma nivå hela 2012 för att sedan gradvis höjas till omkring 3 procent, men först 2014, säger Tommy Fredriksson.

Ekot