Mångfald går före brandmansutbildning

2:30 min

Räddningstjänsten tappar i kvalitet och säkerhet i sin strävan för ökad mångfald. Det menar Brandmännens Riksförbund. Peter Bergh är förbundsordförande och han är starkt kritiskt till att Brandkåren Attunda utanför Stockholm inte ens har den tvååriga brandmannautbildningen som en merit under en nu pågående rekrytering.

– Här finns en risk att man fokuserar så mycket på att få in andra grupper att man glömmer grunduppdraget, säger Peter Bergh.

Peter Bergh sitter med Brandkåren Attundas jobbannons framför sig på bordet.

Ansökningstiden har nyligen gått ut och processen att hitta sex nya brandmän är i full gång.

Peter Bergh är oroad. Kravlistan är kort, godkända gymnasiebetyg och 200 meters simkunnighet är allt som krävs vid den första utgallringen. Meritlistan är längre, men ingenting nämns om den tvååriga brandmannautbildningen i regi av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

En bakgrund som personlig tränare eller säljchef är däremot ett plus.

– Jag har svårt att se vad man har för nytta av försäljardelen när man ska släcka en brand, säger Peter Bergh.

Reaktionerna på att utbildningen inte setts som en merit har varit starka inom kåren.

Inte minst mot bakgrund av att ett av de andra Stockholmsförbunden, Södertörn, så sent som i november tvingades betala 100 000 i skadestånd för diskriminering då kvinnor och personer med invandrarbakgrund gått före en svensk man med bättre meriter.

Chefen vid Brandkåren Attunda, ser inga problem med rekryteringen som han understryker är en del av ett jämställds- och mångfaldsprojekt.

Kraven och vad som anses meriterande kan ändras för att öka mångfalden och jämlikheten. Att kvaliteten därmed skulle bli sämre, vilket många anställda menar, håller han inte med om.

– Vi sänker inte kraven. Det här är inte en normal rekrytering utan det är en speciell satsning för att attrahera kvinnor och personer med en utomnordisk bakgrund för att få en större jämlikhet och mångfald i vår organisation och i branschen.

Peter Bergh vid Brandmännens riksförbund är av en annan mening. Minimikravet vid en anställning måste vara en erfarenhet eller utbildning i yrket.

Mångfald eller inte, brandmannen ska först och främst klara av det operativa arbetet att rädda liv vid olyckor.

– Ytterst är det så att om man inte klarar av yrket så innebär det konkret att man kanske inte klarar av att bära ut dig när det brinner. Vi måste sluta politisera det här yrket, vi måste ta det för vad det är. Det finns ett grunduppdrag som ska utföras och det är punkt i det, säger Peter Bergh.

Artikeln har redigerats 2014-07-30