Tävling vecka 1

Vi söker en råvara. Jag ger ledtrådar och ni skickar INGA svar. Utan ni gissar och jag ger rätt svar i slutet av programmet.

Råvaran vi sökte förra veckan var hummer. Som finns i Skagerack, Kattegatt och norra Öresund. Som kan bli 60 år och väga 5 kilo. Och som länge inte ansågs vara människoföda.

Råvaran som vi söker den här veckan växer naturligt på hela norra halvklotet. Plantan är 5 till 20 centimeter hög.

Råvaran är välsmakande.

Råvaran odlas i liten skala, men odlades mer tidigare, innan man fått fram den större hybriden, som det numera odlas mycket av. De flesta tänker nog inte på att det är råvaran som vi söker som gett upphov till den andra råvaran som är så älskad.

Det vi äter är uppsvällda saftiga blombottnar, falska frukter eller skenfrukter, med bruna nötter utanpå.

svar:

smultron, skogssmultron

jordgubbar är en hybrid på smultron; man korsade på 1700-talet två sorters amerikanska smultron. Smultron heter ju wild strawberries på engelska.