Norsk trålkamera ska minska bifångster

1:57 min

Med hjälp av ny teknik hoppas havsforskare i Norge att fångsten av fel fisksorter som efter fångst slängs ut i havet och ofta dör, ska kunna minska. Det handlar om en ny sorts trål som med hjälp av kameror och fjärrstyrda luckor ska kunna släppa ut fisk som fångats innan man tar upp den ur vattnet.

– Så här ser en bottentrål ut, säger Olav Rune Godø på forskningsfartyget GO Sars i Bergen i Norge.
Han pekar på några jättelika rullar med grönt nät på som när de går ut i havet blir till stora påsar där fisken fångas in. Det är trålning som är den i särklass vanligaste metoden för att fånga fisk i världshaven.

Just bottentrålning har fått skarp kritik för att förstöra marint liv på bottnen och krossa korallrev. Det har jämförts med att kalhugga en regnskog när trålen dragit fram. Ett mycket stort problem är också bifångster av oönskad fisk, som slängs ut i havet att dö till ingen nytta.

Men med ny teknik ska trålen nu dels undvika att beröra bottnen och med hjälp av kameror monterade på den bur som fiskarna leds in i, ska fiskaren i sin hytt kunna se exakt vad för fisk han fångat.  
– Det som väl är speciellt nytt är att ta i bruk kamera eller videokamera nere på trålen så att fiskaren ser vad som sker medan han fiskar, berättar John Willy Valdemarsen som leder i Bergen.

Om det är fel fisk, till exempel hotade arter som pigghaj, så är det bara att trycka på en knapp så öppnas en lucka i buren och fiskarna kan simma ut ur trålen.
– När det handlar om det här med observation så handlar det om att ta bra bilder på fisken som går genom trålen, och så ha en inrättning, gärna automatisk, som då öppnar sig för den fisk som man inte vill ha, och den fisk man vill ha i trålpåsen, säger John Willy Valdemarsen. 

Projektet drog igång i våras i nära samarbete med tråltillverkare och förhoppningen är att kunna presentera en första version för kommersiellt bruk redan nästa år.

John Willy Valdemarsen som hållit på med trålteknik i snart 40 år menar att det är en konservativ bransch där förändringar tar tid. Men att det just nu börjat hända saker förklarar han med att konsumenterna kräver miljövänligare produkter.
– Varför det sker nu? Det beror på ett tryck från konsumenterna som kräver bärkraftigt fiske, enligt John Willy Valdemarsen på Norges havforskningsinstitutt i Bergen.