ARBETSMILJÖ

Information på polska ska minska byggolyckor

2:09 min

För att komma åt problemet med arbetsplatsolyckor på byggen har Arbetsmiljöverket för första gången riktat sig direkt till utländska arbetare i en informationskampanj.

Att det finns ett behov bekräftar Marcin Wojewoda från Polen. Han jobbar på ett vägbygge i norra Stockholm och säger att skillnaderna i säkerhetstänkande är stort mellan länderna.

– Den största skillnaden mellan ett bygge i Polen och ett i Sverige är att här planerar man mycket mer i förväg och bedömer olika risker, det säger Marcin Wojewoda som jobbar med armering av de 1300 meter långa broar som ska leda om trafiken från E 18 över Kista på väg mot Stockholm.

Den största risken för honom som utlänning är språkproblemen.

– De som kommer hit förstår inte olika märkningar och varningar, säger han.

Arbetsmiljöverket har nu för första gången riktat sig direkt till utländska byggnadsarbetare i en kampanj på sju språk. Verket har informerat om de regler om arbetsmiljö som finns i Sverige och gett konkreta tips och råd på en särskild webbplats. Reklam har även gjorts i både svenska och utländska tidningar samt i kollektivtrafiken.

Kampanjansvarige David Khabbazi är nöjd med resultatet.

– Nu i efterhand så ser vi att utfallet har varit mycket bättre än vad vi hade hoppats på. Vi har haft över 57 000 besökare från de baltiska staterna men även Polen och Ryssland, det är en väldigt hög siffra, säger han.

Det finns ingen statistik som bevisar att utländsk arbetskraft skadar sig mer än svenskar. Men det blir allt vanligare med utländska byggnadsarbetare i Sverige.

– Indikationer visar att de har större tendens att göra sig illa på arbetsplatsen, säger David Khabbazi på Arbetsmiljöverket.

På vägbygget i norra Stockholm är Mats Wennberg facklig förtroendeman på företaget Veidekke. Han berättar om de risker som finns.

– Det har mycket att göra med kranar och ställningar, och när man sänker broar, och på vintern med halka, säger han.

Vad kan man göra åt problemet?

– Utbildning och att man kan kommunicera med varandra. På det här stället kör vi med tolkar som fungerar skapligt, just nu finns det inga andra alternativ, säger Mats Wennberg.