Svårt för WHO att utrota polio

2:24 min

Världshälsoorganisationens mål att polio ska vara helt borta i alla länder i slutet av 2012 blir svårt att nå. Försöken att utrota sjukdomen polio har återigen stött på problem och barn fortsätter att drabbas.

Polio är en virussjukdom som oftast drabbar barn. Smittan kan ge livslånga förlamningar och i värsta fall leda till döden. Sverige hade sitt senaste fall av polio 1977, men barn i andra länder drabbas fortfarande.

– Det leder till förlamningar i ben och armar, de blir alltså invalidiserade. Och att vara invalidiserad i de länder vi nu pratar om är inte bra, säger smittskyddsexperten Peet Tüll.

Eftersom det finns fungerande vaccin försöker Världshälsoorganisationen göra slut på poliovirusets härjningar. Det senaste målet är att sjukdomen ska vara borta från världen i slutet av 2012, men det verkar svårt nu, intygar Peet Tüll, som tidigare arbetat med bekämpning av polio för Världshälsoorganisationen WHO.

– Jag tror att man ska se det som en målsättning mer än att tro att det verkligen kommer att lyckas, säger han.

Hittills har bara en sjukdom utrotats i världen, det är smittkoppor, som försvann 1980.

Nu står alltså polio på tur. Enligt den första målsättningen skulle sjukdomen ha varit borta redan till 2005, men i början av 2000-talet kom bakslag. Då spreds rykten i norra Nigeria om att vaccinet kunde leda till infertilitet. Det ledde till att familjer lät bli att vaccinera sina barn.

– Där fick man en ganska utbredd spridning av polio, och några av de personerna reste på Hadj till Saudiarabien. Där smittade man andra och det var ett antal länder som sedan fick återintroduktion av polio, berättar Peet Tüll.

Nu finns polio i 26 länder, och en rapport från WHO:s expertgrupp om polio från i höstas visar att utvecklingen går åt fel håll. I flera länder ökar polio, bland annat i Pakistan, Afghanistan, Kongo och Tchad.

Det är de sista resterna av en sjukdom som är svårast att bli av med, säger Peet Tüll.

– Hindret är att i den ena delen av världen vi nu talar om, i Afghanistan och Pakistan, där har vi krigsförhållanden och stora befolkningstal. I Nigeria är det också stora befolkningstal. I Tchad är det mer oklart vad som är problemet, men uppenbart har man svårt att nå ut med vaccinationerna, berättar smittskyddsexpert Peet Tüll.