Flygbolag pressade efter EU-dom om utsläpp

1:41 min

En dom i EU-domstolen kan leda till handelskrig på flygmarknaden. USA är ett av flera länder som hävdar att EU bryter mot internationell rätt när man nu ska tvinga flyget att betala för sina klimatstörande utsläpp. Men EU-domstolen slår fast att unionens nya lag är fullt giltig.

Flyget svarar för ungefär 3 procent av alla utsläpp av växthusgaser inom EU.

Sedan flera år är det klart att flyget från och med årsskiftet ska ingå i EU:s handel med så kallade utsläppsrätter, vilket gör att flygbolag måste börja betala för sina utsläpp.

Men i andra delar av världen har det väckt stor ilska att EU ska börja ta ut avgifter från till exempel amerikanska flygbolag som flyger mellan USA och Europa.

Bland andra den amerikanska flygbranschens organisation hävdar att det här bryter mot både avtal och praxis på internationell nivå, men nu avfärdar EU-domstolen de här argumenten.

Enligt dagens dom har EU laglig rätt att tvinga flygbolag från hela världen att köpa utsläppsrätter om de ska lyfta från eller landa på flygplatser inom EU.

Domen var väntad, men flera bedömare pratar nu om att den kan leda till ett handelskrig. I framför allt USA har man agerat politiskt mot det här. Det finns ett amerikanskt lagförslag som, om det går igenom, kommer att göra det olagligt att följa den här nya EU-lagen.

För några dagar sedan skickade utrikesminister Hillary Clinton ett argt brev till en rad ledare inom EU. Där hotade hon med "vedergällning" om EU verkligen tvingar amerikanska flygbolag in i systemet med handel av utsläppsrätter.

Den europeiska flygbranschen har uttryckt oro för att bli klämd från två håll, dels av de nya utsläppsavgifterna, dels av ett än så länge ganska diffust hot om repressalier, främst från USA.