Slavhandelsskepp med barn

Fartyget med 250 barnslavar, som utan resultat har försökt att angöra flera hamnar längs den Västafrikanska kusten, kommer troligen först imorgon tillbaka till hemmahamnen i Benin, enligt nyhetsbyrån AFP.
Hjälporganisationer och myndigheter är nu förberedda på att ta emot fartyget. Barnen har förmodligen tillfångatagits eller sålts av sina fattiga föräldrar under falska förespeglingar. Slavhandeln med barn är en mycket omfattande och lönsam och handel, bland annat tas barnen till de stora kakao-plantagerna i Elfenbenskusten.