Fredens skola förblir stängd

Fredens skola i Kortedala får inte öppna igen. Det beslutade Skolinspektionen idag.

Skolan, en fristående grundskola, stängdes tillfälligt i september på grund av allvarliga brister i skolverksamheten.

Skolinspektionen menar att företaget bakom skolan inte rättat till bristerna och visat att man kan ta det ansvar som krävs för att driva skola.

Efter att skolan stängde i september, fick eleverna flytta till andra skolor i Göteborg.

Skolinspektionen har idag också beslutat att avslå en ansökan från en ny intressent om att ta över ansvaret för skolan.

Det finns möjlighet att överklaga Skolinspektionens beslut, men besluten gäller i så fall tills vidare i avvaktan på ett avgörande från domstol.