Stridsvagnar blir stående i Toftaförråd

2:02 min

Just nu pågår förberedelserna inom Försvarsmakten för att placera ett stridsvagnskompani på Gotland. Totalt 14 stridsvagnar och annan materiel värd flera hundra miljoner kronor ska ställas i ett specialbyggt förråd som planeras på Tofta skjutfält.

Men i fredstid kommer stridsvagnarna aldrig att lämna förrådet, enligt överstelöjtnant Hans Håkansson som är chef för Gotlandsgruppen.

Det finns inte resurser att serva och sköta dem och det har heller aldrig varit tänkt att Gotlandsgruppens grundläggande militärutbildning ska använda dem.

För att använda den här typen av stridsvagn krävs nämligen specialutbildning, som tar lång tid att bemästras, säger Hans Håkansson. Därför kommer inte heller hemvärnet att kunna använda dem.

Även i en krigssituation skulle det bli svårt att använda stridsvagnarna utan tillgång till andra vapenslag, säger man från Försvarsmakten.

Men Allan Widman, som är folkpartist och ledamot i riksdagens försvarsutskott, ser stridsvagnsplaceringen som ett första steg mot en ökad militär närvaro på Gotland.

Han vill se en ökad militär närvaro på Gotland med andra förband med infanteri och markbaserat luftvärn vill att man omprioriterar militära resurser från fastlandet till Gotland i nästa försvarsbeslut år 2014.