Saab

”Stort intresse i världen”

1:40 min

Det är flera kapitalstarka intressenter som inte haft chansen tidigare som nu kommer att försöka ta över Saabs konkursbo. Det menar advokaten Rolf Åbjörnsson som själv har kontakter med en investerare som vill ta över Saab.

– Jag tror att det är ett ganska stort intresse som är fördelat över hela världen, säger Rolf Åbjörnsson till P4 Väst.

De investerare som Rolf Åbjörnsson själv kan komma att företräda vill han inte berätta så mycket om utom att det är seriösa kapitalstarka investerare som kommer gärna kommit in mycket tidigare men som inte fått chansen på grund av GM:s agerande.

– I den första fasen har ju GM styrt och ställt och då ville de inte ha en försäljning på den öppna marknaden och i fas två så har man fastnat i det rysk-kinesiska spåret och då var man heller inte ute på världsmarknaden, så de som var intresserade har inte haft en möjlighet att komma till, säger Rolf Åbjörnsson.

Åbjörnssons tes är att GM aldrig ville att Saab skulle överleva är men nu är GM:s inflytande mycket mindre och han tror att det är möjligt att komma överens med GM så att det går att fortsätta att bygga Saabbilar i Trollhättan.

– Ingen vill hamna i domstol och processa så det kommer att bli en affärsmässig approach så det kommer att bli förhandlingar kors och tvärs, säger Rolf Åbjörnsson.

Och Trollhättan och Sverige har många fördelar framför andra länder som Rolf Åbjörnsson listar som en fabrik i världsklass, god svensk ingenjörskonst, god produktivitet och ordning och reda.

– Det är många som vill fånga in framtiden och använda Trollhättan som plattform, säger Rolf Åbjörnsson som tycker att det finns anledning att hoppas på en fortsättning i Stallbackafabriken.

– Jag tycker att en försiktig optimism finns det grund för, säger Rolf Åbjörnsson till P4 Väst.