Regeringen till EU:

Föreningsmoms skulle kosta miljarder

2:02 min

Miljardförluster för staten och ideella organisationer plus en öppning för skatteplanering. Det blir enligt regeringen resultatet om EU:s momsregler skulle ersätta det undantag svenska ideella organisationer i dag har från att slippa betala moms.

Den analysen skrev finansdepartementet om i två brev som i går eftermiddag skickades till EU-kommissionen i Bryssel.

Regeringens brev är svaret på en rad frågor EU-kommissionen ställde i somras. Nu har regeringen svarat och hoppas på att svaren ska godkännas så att det svenska systemet med att ideella organisationer slipper betala moms inte blir en fråga för EU-domstolen i Luxemburg.

Regeringen skriver att Sveriges drygt 130 000 ideella föreningar med EU:s regler skulle tvingas betala moms på intäkter för sju miljarder kronor.

Om det som EU vill skulle införas en gräns för momsfrihet på en omsättning på högst en miljon kronor för alla skattskyldiga skulle staten förlora ungefär 14 miljarder kronor i skatteintäkter.

Dessutom, skriver regeringen, så skulle sådana omsättningsgränser innebära att företagen börjar skatteplanera genom att dela upp sig i mindre enheter och på så sätt hamna under gällande omsättningsgräns.

Regeringen underkänner också EU:s antaganden om att en omsättningsgräns som gäller alla skattskyldiga, alltså både företag och ideella organisationer, också skulle leda till administrativa besparingar för skatteverket.

Det blir bara en försumbar minskning av skatteverkets kostnader, skriver regeringen.

I ett särskilt brev till EU:s skattekommissionär Algirdas Semeta skriver finansminister Anders Borg att han är både överraskad och besviken över att EU i ett dokument om framtida momssystem inte ens nämner möjligheten till momsbefrielse för icke vinstdrivande föreningar och organisationer.

Det som händer nu är att EU-kommissionen med Sveriges nya argument på sitt skrivbord bestämmer sig för om Sveriges argument ska godtas eller om Sverige ska stämmas inför EU-domstolen.

Finansminister Anders Borg har redan flera gånger sagt att han aldrig kommer att ge sig i den här frågan. Risken för att det blir EU-domstolen som avgör verkar därmed ganska stor.