Rikskriminalen slutar spana

Polisens centrala utrednings- och spaningsarbete försvinner. Enligt ett utredningsförslag ska i stället polismyndigheterna i landet förstärkas.
Ett förslag på omorganisation inom Rikskriminalen kan innebära att den specialkompetens som i dag finns samlad där försvinner medan landets polismyndigheter får ökade resurser. Om förslaget går igenom innebär det bland annat att riksmordkommissionen, som i dag har hand om landets mest svårlösta spaningsmord, avskaffas inom några år, erfar Ekot. Den 29 juni ska rikspolischefen Sten Heckscher överlämna ett slutgiltigt förslag till regeringen.