Carema-anställda uppmanas tävla i att spara

Carema Care uppmanar anställda att  tävla om hur mycket de kan spara in  på äldres mat, inkontinenshjälpmedel  och förbrukningsartiklar.            
                                       
  – När tio boende ska äta köper man in mat för sex eller sju, säger en anställd på ett äldreboende i Järfälla till DN. 
                                       
  Carema säger till DN att  tävlingen är ett verktyg för att få i gång diskussioner på arbetsplats-  
  erna.   

 Företaget har använt det sk Carema-spelet, som består av 16 stycken "inställningskort" med olika påståenden.


Caremaanställda vittnar  om att spelandet leder till "indoktrinering och rädsla".

I personalpärmen på ett Caremadrivet korttidsboende i Järfälla heter det också: "Som en liten tävling varje månad - se vilken avdelning som legat på minst kostnad. Kanske ge varann tips och förslag samtidigt".

--Allt handlar bara om att spara, spara, spara, säger en anställd på boendet.