Laholm

Okej att fiska ål - om några släpps fria

1:25 min

Bristen på ål har tidigare inneburit att det bara varit okej att fiska ål med restriktion. Men från och med i år får man fiska hur mycket man vill - om man släpper ut en del av ålfångsten i havet.

Företaget Tiraholms Fisk fiskar ål i sjön Bolmen, och hälften av ålen man fiskar släpper man ut i Laholmsbukten.

– Hav- och vattenmyndigheten har bestämt tillsammans med svenska insjöfiskares förening att en hel del ål ska köras med lastbil ner till Laholmsbukten för att de själva ska kunna simma vidare till Sargassohavet och föröka sig, säger Vicky Ekvall på Tiraholm.

– Det känns väldigt bra för vårt samvete att vi kan hjälpa ålen på traven att komma iväg.