Lekplatser EU-anpassas

Många lekplatser måste byggas om för att uppfylla EU:s regler. Det handlar bland annat om att montera ner och byta ut gungor, rutschkanor och klätterställningar.
Till och med sanden måste se ut på ett speciellt sätt enligt EU-normerna. Det krävs en viss sorts sand där barnen kan ramla och en annan sort där de kan leka och bygga sandkakor. Normerna har funnits sedan 1999 men det är först nu som de har börjat tillämpas på allvar. Normerna är mycket omfattande och kräver fördjupad kunskap för att fylla alla krav på installationer, underhåll och drift.