Försvaret har inte råd med framtida investeringar

2:02 min

Försvarsmakten behöver på sikt skaffa nya stridsflygplan, ubåtar och stridsfordon och att köpa dessa vapensystem ungefär samtidigt går inte med den nuvarande budgeten, enligt försvarsledningen. Antingen måste något vapensystem slopas i framtiden eller så kan Sverige göra som Norge som delvis väntas betala sitt nya stridsflygplan med ett specialanslag vid sidan av den ordinarie försvarsbudgeten.

Generallöjtnant Jan Salestrand säger att ett specialanslag skulle kunna vara en metod.

– Självklart är det bra därför att man tog konsekvenserna. Hade man inte gjort det så hade det ju, antar jag, fått väldigt stora effekter på den övriga strukturen.

Skulle det få stora konsekvenser?

– Skulle man göra det måste man välja bort någonting eller på något sätt tilläggsfinansiera. Det är min absoluta uppfattning. Man måste välja bort vapensystem eller förband.

Köp av ett antal nya vapensystem blir nödvändigt om cirka tio år, enligt Försvarsmakten. Flera köp har redan skjutits upp och kan inte vänta längre, med tanke på säkerhet och kvalitet.

Dagens budget uppräknad med inflationen täcker inte kostnaderna, enligt försvarsledningen, eftersom försvarsmateriel ökar mer i pris än vanliga, konkurrensutsatta varor som exempelvis kan göras i lågprisländer.

Jan Salestrand vill ta upp frågan så att politikerna i regering och riksdag i god tid kan fundera på problemet. Ska försvarsramen höjas eller utökas med tillfälliga pengar, eller ska Sverige på lång sikt exempelvis inte ha några u-båtar om det inte är absolut nödvändigt av försvarsskäl?

Väntar politikerna för länge så kan de tvingas till snabba beslut som egentligen inte är bra för prioriteringarna inom försvaret, menar generallöjtnant Jan Salestrand.

– Jag tror att det viktigaste är att man har en bild av hur man tänker hantera det, så att man inte blundar för det. För blundar man konstant för det då kommer man så småningom stå inför ett väldigt stort problem som man måste hantera nästan akut.

Försvarsminister Sten Tolgfors väljer att tona ner frågan. Även om Totalförsvarets forskningsinstitut slagit fast att försvarsmateriel ökar snabbt i pris, så tvivlar han på det. Om Försvarsmakten har rätt återstår att se.

– De talar om väldigt lång sikt, åren 2020 och framåt. Det är alldeles självklart att när underlagen framkommer, för de finns alltså ännu inte, så måste det gå in i beredningen av den kommande försvarsbesluten. Det är då man gör avvägningen mellan uppgift och utgift.