Skadat elnät i Norge efter stormen

Orkanen Dagmar orsakade omfattande skador för Norges strömförsörjning via stamnätet. Men bortfallet av ström kunde till stor del kompenseras av lokala kraftverk och att el kunde ledas på parallella linjer till stamnätet, säger förbindelsechefen Rune Gutteberg Satnett till NTB.

Ovädret störde även tågtrafiken på många håll i Norge.

Ras vid både Vaksdal och Stanghelle stängde Bergenlinjens trafik mellan Arna och Voss.

Träd stoppade järnvägen mellan Oslo och Gjøvik liksom från Myrdal på Bergensbanan ner till Flåm.

Fällda träd och jordras stängde sträckan Asper-Bøn i Akershus och Østfoldbanans östra linje i Sydöstnorge.

Tankfartyget BW Thames befarade svårigheter utanför den norska kusten.

Fartyget rapporterade om sju meter höga vågor vid ön Værlandet i länet som kan vålla problem under natten, sade sjöräddningscentralen för Sydnorge till NTB.

Det Singaporeregistrerade fartyget har 22 besättningsmedlemmar.

Ovädret Dagmar nådde under natten orkanstyrka på Nordvestlandet, och polisen blev nerringd av människor med problem.

Befolkningen i området uppmanades att hålla sig inne och låta bli att ringa om det inte var fråga om allvarlig nöd.

– Detta för att säkerställa att livsviktiga samtal kommer fram, sade vakthavande befälet Arnfinn Helge Valderhaug.

Stormfällda träd blockerade på flera ställen järnvägslinjen mellan Bergen och Hønefoss.

 (TT)