Lettisk strid om ryskans ställning i landet

1:38 min

I Lettland pågår en språkstrid om huruvida ryska ska utses till officiellt andra språk i landet eller inte. En förening med ryskintresse har samlat in så många namnunderskrifter att parlamentet tvingats ta upp frågan, vilket också innebär en folkomröstning.

Precis före julhelgen röstade det lettiska parlamentet mot förändringen, som man hävdar strider mot grundlagen. Nu ska aktörerna bakom förslaget granskas.

Inte ens alla ryskspråkiga i Lettland tycker att förslaget är en bra idé. En av dem som är kritiska är Irina Oleksishina.

– Man måste kunna ett lands språk för att känna sig fri och för att kunna leva och jobba här, säger hon som förklaring till varför hon är emot att införa ryska som officiellt andraspråk, vilket till exempel skulle garantera henne myndighetshjälp på ryska.

Språkfrågan är känslig för Lettland som ju endast varit en fri stat i 20 år, men har många ryskspråkiga invånare. I Riga till exempel är 40 procent rysktalande.

Närmare 190 000 namnunderskrifter har samlats in i kampanjen för ryska som andraspråk i Lettland. Det tvingade det lettiska parlamentet, Saeiman, att ta upp frågan på ett extra möte precis före julhelgen.

Då avslog Saeiman vidare utredning av språkförslaget, som man anser strider mot den lettiska grundlagen.

President Andris Berzins har också begärt en utredning om ett sådant här förslag överhuvudtaget är lagligt enligt den lettiska konstitutionen. Det har också höjts röster för en granskning varifrån språkkampanjen får sina pengar eftersom det finns misstankar om ryska intressen i lagförslaget. Ett arbete som inleds nu i mellandagarna.

Men eftersom så många namnunderskrifter samlats in så måste en folkomröstning genomföras enligt lagen. Sannolikt hålls omröstningen den 18 februari.

Rysktalande rigabon Irina Oleksishina tror inte att tillräckligt många kommer att rösta för en förändring.

– Resultatet kommer inte att bli så positivt som många vill.