Största haveriet i svensk sjukvård på mycket länge

20 min

Hudcancerskandalen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg har gjort att över 150 patienter har fått felaktiga provsvar. Det visade sig att de hade förstadier till eller utvecklad malingt melanom. Trots att de först fick besked om att de intr hade det. För en del patienter har det gått flera år mellan felaktigt provsvar och riktigt provsvar. En patient har hunnit dö. Hur kunde det bli så här? Och hade det kunnat stoppas tidigare? Reportage av Annika H Eriksson. Samtal med Marie Beckman Suurkula, regeringens utredare för en översyn av svensk patologi. 16-timmen