Just nu
MALMÖ

Föräldrar protesterar mot skolstängning

1:41 min

Nu under jullovet måste de knappt 50 barn som gått på Kunskapsboningens skola i Malmö få nya skolplatser sedan Skolinspektionen beslutat att stänga skolan. Men föräldrarna är kritiska och vill att Skolinspektionen ska ompröva sitt beslut.

Det är drygt 50 föräldrar som har skrivit till Skolinspektionen med krav på att beslutet ska omprövas. I sitt brev skriver de att barnen trivs på skolan och att de hela tiden varit informerade om bristerna på skolan.

Mitt i läsåret
Föräldrarna är också kritiska till att Skolinspektionen fattat sitt beslut mitt i läsåret. Enligt Lotta Kårlind, enhetschef på Skolinspektionen ska brevet besvaras så snart som möjligt. 

– Vi får besluta om de närmsta dagarna hur vi kommer att hantera det här önskemålet från föräldrarna, säger Lotta Kårlind. 

Det var den 22 december som Skolinspektionen beslutade att stänga skolan, på grund av stora brister. Tills nyligen fanns ingen rektor, barnen undervisas inte i alla ämnen, det finns ingen plan för hur barn med behov av särskilt stöd ska få det och huset där skolan finns har inget bygglov för skolverksamhet.

Fick besked via media
Skolan kan överklaga stängningen. Om det blir så vill Ibrahim Tas, vd för Malmö Utbildning AB som driver skolan inte säga än. Han har själv barn på skolan och eftersom han är en av dem som undertecknat brevet från föräldrarna måste Skolinspektionen ta ställning till om brevet möjligen ska ses som ett överklagande.

Föräldrarna är också kritiska till att de först fick beskedet om stängningen via medierna. Det beklagar Lotta Kårlind på Skolinspektionen som utgick från att huvudmannen skulle informera dem eftersom kontakterna enligt föräldrarna själva tidigare fungerat bra.

– Huvudmannen har hela tiden uttryckt och även de föräldrar vi har intervjuat att kontakterna har fungerat bra. Det var väl det som låg till grund för att vi trodde att detta skulle fungera också, säger Lotta Kårlind.