Östergötland

Allt skitigare sjöar i framtiden

1:48 min

Ny studie på SMHI visar att utsläpp av orenat avloppsvatten från reningsverk och ledningsnät blir mycket vanligare i framtiden.

Redan idag rinner det ut miljontals kubikmeter bajs och urin från toaletter ut i naturen, vilket medför risk för sjukdomar och övergödning. Men det kommer alltså att bli ännu värre i framtiden.

I studien har forskarna tittat på avloppsnätet i Stockholm och konstaterar att klimatförändringarna innebära en ökning av bräddningar på upp emot 30 procent. Jonas Olsson vid SMHI säger att den största ökningen sker under vinterperioderna.

– Idag bräddas ganska lite på vintern, eftersom det är kallt och nederbörd ligger oftast kvar som snö. Vintrarna ser dock ut att bli varmare i framtiden och då sker avsmältningar, vilket leder till ganska kraftiga snösmältningshändelser.

Forskarna har tittat på avloppssystemet i Stockholm och konstaterar att mycket mer orenat avloppsvatten kommer att hamna i naturen i framtiden.

Redan idag har många fler kommunala reningsverk stora problem med bräddning när det regnar.

Enligt en kartläggning som Sveriges Radio har genomfört så rann det ut upp emot 5 miljoner kubikmeter orenat avloppsvatten från 60 reningsverk förra året. Den främsta orsaken till utsläppen var  just regn och stora vattenmassor, vilket oroar Jonas Olsson.

– Har man problem redan idag så kommer det förmodligen att bli ännu värre i framtiden, säger han.

Ett ökat utsläpp av orenat vatten och allt skitigare sjöar ökar risken för smittospridningar säger Johanna Lindgren på Svenskt vatten.

– Mer nederbörd innebär en större risk för föroreningar i våra dricksvattentäkter. Därför måste kommunerna klimatanpassa sin infrastruktur och samhället för att klara av de här ökade nederbörden, säger hon.