Utblick: Frihet och jämlikhet i världens mest liberala land

Ett ortodoxt kristet parti i Nederländerna tvingas släppa fram kvinnor på sin kandidatlista och präster tvingas viga homosexuella. Detta har fått många holländare att tala om jämlikhetstyranni, och allt fler ifrågasätter nu Nederländernas författnings första paragraf, som stadgar alla medborgares lika rättigheter. Är friheten hotad i det land som ibland kallas världens mest liberala? Filosofiska rummets producent Thomas Lunderquist har träffat två holländska tänkare som vill värna den första paragrafen, och som båda använder sig av den indiske ekonomen Amartya Sen för att definiera en rimlig variant av jämlikhet för ett gott samhälle. Producent: Lars Mogensen Lokatt Media i Malmö har gjort programmet för Sveriges Radio Ljudklippen nedan går att lyssna på från och med söndag 1 januari kl 17.03