Sjuka förlorar pengar

De som är sjukskrivna förlorar när lönelyft betalas ut retroaktivt, eftersom sjukpenningen höjs först från och med den dagen avtalet skrivs under.
Och det är Riksförsäkringsverkets rekommendation som hindrar retroaktiva höjningar av sjukpenningen, det säger Gävleborgskretsens försäkringschef Per-Arthur Jonsson till Radio Gävleborg. Finns det dessutom en lokal lönepott som ska fördelas kan de sjukskrivna förlora ännu mer pengar, eftersom det ofta drar ut på tiden ytterligare innan de lokala avtalen är påskrivna.