Carema och Vänersborg

Boende fick hjärnskada hos Carema

I tisdags berättade vi att det privata vårdföretaget Carema Care bryter mot avtalet de har med Vänersborgs kommunen, genom att ha för få i personalen. Nu kommer fler detaljer, bland annat att en boende trillat och fått en hjärnskadade - men det fick Vänersborg aldrig veta.

Vänersborgs kommun skärper kritiken mot hur Carema Care sköter vården i Brålanda.

– Det är väldigt allvarligt tycker vi från hela förvaltningens sida och jag tror politikerna kommer att tycka samma sak, för man kan inte lita på dem längre, säger Gunnar Erlandsson som är äldreomsorgschef i Vänersborg.

Vid en inspektion som kommunen gjorde i förra veckan kom de lokala cheferna med uppgifter om bemanningen som nu visat sig vara osanna.

För efter uppmärksamheten som riktats mot hur Carema Care sköter vårdinrättningarna i Brålanda har både personal och anhöriga hört av sig till kommunen.

Kommunen fick då veta att personalen är tvungen att lägga de gamla på äldreboendena redan klockan 17:30 för att det inte finns tillräckligt med personal.

Man fick också reda på att en familj som fått rätt till natthjälp för en familjemedlem av kommunen vid flera tillfällen nekats hjälpen med hänvisning till att det inte funnits personal.  Bara fem gånger den senaste månaden.

– Carema har förbundit sig att sköta det har kommunala åtagandet men det har de struntat i, säger Gunnar Erlandsson, men de har debiterat oss för kostnaderna.

Dessutom har personal i strid med avtalet med kommunen uppmanats att hålla tyst.

– Det fick jag uppgifter om när jag pratade med personal i går morse, de har fått munkavle, säger Gunnar Erlandsson och tillägger att det står i avtalet med kommunen att de anställda ska ha meddelarfrihet.

I avtalet står också att Carema ska rapportera om olyckor men Carema höll tyst om att en vårdtagare fallit och slagit i bakhuvudet med en svår hjärnskada till följd.

Nu har kommunen skrivit brev till Carema Cares v d och vill ha ett möte med en representant för att få en förklaring till det som sker.

– Förtroendet för Carema blir mindre och mindre och de ska nog behöva leva upp till mycket för att vara kvar. Ja de har lite att jobba med, säger äldreomsorgschefen i Vänersborgs kommun, Gunnar Erlandsson till P4.

Bland annat skriver Johansson så här i ett brev till Carema Care:

"Vi har under flera år haft ett, som vi upplevt det, förtroendefullt samarbete med Carema Care. Senaste tidens mer granskade och kontrollerande utgångspunkter har emellertid fört upp tull utan en mängd avvikelser från avtalet, framför allt på bemanningssidan.

Dessa uppgifter och våra egna iaktagelser rubbar allvarligt förtroendet för Carema Cares vilja att leva upp till ingångna uppgörelser. Förändringar har också genomförts utan föregående dialog och godkännande från oss som beställare."

Så här kommenterar Gertrud Öjetoft, regionchef på Carema Care Öst/Väst, kritiken.

– Vi ser synnerligen allvarligt på alla sådana rapporter och vi kommer att titta på den här och återkomma till kommunen om det är något som vi behöver rätta till eller åtgärda, säger Gertrud Öjetoft