Champagnefrukost bör stoppas

Nykterhetsrörelsen i Oskarshamn vill att studenternas champangefrukost stoppas. I ett öppet brev till gymnasieskolans rektor, polisområdeschefen och socialnämndens ordförande vill fyra av nykterhetsrörelsens föreningar ha svar på vad dom tänker göra för att stoppa elevernas sed att dricka champagne på avslutningsdagens morgon.
Den är olämplig av tre anledningar, menar nykterhetsrörelsen. Den bygger på langning, det är olagligt att dricka alkohol i Stadsparken, samt att det är olagligt att vara onykter i skolan.