NORRBOTTEN

Fler överklagar vindkraft

Antalet överklaganden av vindkraftsetableringar till landets miljödomstolar har ökat kraftigt i år. Bland annat har det planerade vindkraftverken i Markbygden i Piteå överklagats.

Tre gånger så många överklaganden har kommit in jämfört med för fem år sedan, visar Sveriges Radios Ekots genomgång. 

Det tidigare toppåret - 2008 lämnades 27 stycken överklaganden in - vilket kan jämföras med årets 41.

En som nyligen överklagat är miljönämndsledamoten Ivar Gustafsson(FP) i Piteå som är emot delar av jätteprojektet Markbygden där 1100 vindsnurror ska byggas.

– Därför att ett vindkraftverk är ju ganska dominerande i närmiljön. Störande när det gäller ljud och när man då har kommit så nära gränsen till naturskyddsområdet så kommer det att påverka upplevelsen, säger Ivar Gustafsson och fortsätter:

 – Då menar jag att man kan inte rädda den globala miljön och offra den lokala. Det är dålig miljöpolitik.

De senaste fem åren har miljödomstolarna fått ta emot sammanlagt drygt 130 stycken sådana här överklaganden av vindkraftetableringar.