Syriens oppositionsgrupper eniga om färdplan

1:49 min

Nio månader in i det syriska upproret har landets två största oppositionsgrupperingar för första gången enats om en plan för ett demokratiskt Syrien efter regimens fall. Det skedde i Kairo, efter att hundratusentals syrier i går deltagit i de största demonstrationerna i landet på många månader.

Det var ett steg framåt för den splittrade syriska oppositionen när ledarna för de två största paraplyorganisationerna skrev på en gemensam färdplan för ett Syrien efter Bashar al-Assad i Kairo i går kväll.

Tillsammans representerar de två grupperna ett brett spektrum av allt från islamister till sekulära liberaler och kända oberoende dissidenter, och exilopposition och aktivister inne i landet.

Planen, som bland annat stipulerar om en ettårig övergångsperiod fram till demokratiska val, ska lämnas över till Arabförbundets högkvarter i Kairo i morgon som ett officiellt dokument.

Samtidigt som det sker har Arabförbundets observatörer i Syrien visat sig skapa mer av ett dilemma för regimen än den antagligen hade hoppats och tänkt sig.

Det är bara 50 observatörer och ingen hyser några illusioner om att deras närvaro betyder ett slut på regimens brutalitet. Men i går vågade sig för första gången på ett halvår hundratusentals ut i demonstrationer i det relativa skydd som närvaron av utländska vittnen gav dem.

Några av observatörerna visade sig vara inte fullt så tandlösa som oppositionen befarat. I ett videoklipp som visades och översattes av tv-kanalen al-Jazira står en observatör i orange väst omgiven av arga demonstranter i staden Deraa och säger: "Jag har sett regimens prickskyttar på taken med egna ögon. Jag ska rapportera till Arabförbundet, de ska bort, inom ett dygn."

Någonstans kring 30 människor sköts ihjäl i Syrien. En regim som i 40 år har använt brutalt våld gjorde det i går också, men inte i den utsträckning den förmodligen hade velat.