Fullmäktige kan minskas

Antalet ledamöter i Eskilstunas kommunfullmäktige kan komma att minskas kraftigt. Just nu pågår diskussioner om att sänka antalet ledamöter från dagens 79 till 61.
- Det här skulle bland annat innebära sämre demokrati och sämre möjlighet till inflytande för allmänheten. Miljöpartiet och folkpartiet med vardera fyra ledamöter och centern med sina två kan komma att få ännu sämre representation i fullmäktige, säger Björn Lymar (mp) i Eskilstuna.