Irans robotar främst hot mot oljan

4:16 min

Provskjutningen i Persiska viken har skapat begreppsförvirring och bör inte kopplas ihop med hotet från eventuella iranska kärnvapen. Det handlar om oljan och sanktionerna, hävdar John Rydqvist, chef för Asienprogrammet vid FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut.

I iranska medier beskrivs den iransktillverkade raketen Qader som en långdistansrobot med 200 kilometers räckvidd.

– 200 kilometer är inte någon lång räckvidd, så de bör inte kallas för långdistansrobotar, säger John Rydqvist projektledaren på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut.

Han varnar också för att blanda ihop den tio dagar långa krigsövningen i Persiska viken med om Iran är ett kärnvapenhot eller inte.

– Det som diskuteras när man talar om kärnvapen är de långräckviddiga ballistiska missilerna och Iran har utvecklat ett antal sådana och det är ett problem man talar om. Men så vitt jag vet finns inte Qader med där, fortsätter han.

Han har inte sett några uppgifter om att den skulle ha någon potentiell framtida möjlighet att kunna användas med kärnvapen.

– Qader är en kryssningsrobot och har ingenting att göra med de ballistiska robotsystem, som man talat om när det gäller kärnvapenhotet.

– Detta har att göra med hotet i Hormuzsundet och inte med kärnvapenfrågan överhuvudtaget, fortsätter Rydqvist.

Det handlar om Irans hot att stänga Hormuzsundet för all oljetrafik, som ett svar på nya sanktioner mot Iran från USA och EU. För att kunna göra det krävs den här typen av robotar, enligt Rydqvist.

Men att göra verklighet av hoten är en annan sak. Det är både politiskt och militärt svårt för Iran att stänga sundet. Att blockera en fjärdedel av oljetrafiken drabbar inte bara Irans traditionella fiender utan också de som står upp för den islamiska republiken i FN, som Kina.  

– Hotet från Iran om att stänga Hormuzsundet har funnits länge, det skulle göras som ett svar på nya sanktioner, fortsätter John Rydqvist.

– Sanktionerna har tagit hårt på Iran, det börjar likna ett existensiellt hot i alla fall för regimen. Regimen är inte suicidal, det vet vi sedan länge utan tänker mest på sin egen överlevnad. Så om de känner ett sådant hot kan de stänga sundet. Frågan är dock om de kan verkställa det, när det drabbar Kinas oljeimport.

– Det är ett fysiskt realistiskt hot, men det är tveksamt om Iran kan genomföra det någon längre tid både av politiska och militära skäl, säger John Rydqvist.