Pressat Iran signalerar förhandlingsvilja

1:24 min

Iran har i dag provskjutit vad man kallar långdistansmissiler nära det strategiska Hormuzsundet i Persiska viken. Iran har hotat med att blockera sundet om västvärlden inför ytterligare ekonomiska sanktioner mot landet. Samtidigt signalerar Iran förhandlingsvilja om sitt kärnteknikprogram.

Samtidigt med hoten signalerar Iran förhandlingsvilja om sitt kärnteknikprogram, och det kan vara ett tecken på att sanktionerna har börjat bita på allvar.

Irans tv visade bilderna: Två missiler som skjuts iväg från en ramp och stiger upp över ett blått hav mot en blå himmel. En styrkedemonstration avsedd att få västvärlden att tänka sig att Iran skulle kunna blockera Hormuzsundet, och därmed transporten av en ansenlig del av världens olja.

Frankrike, som är pådrivande inom EU för hårdare europeiska sanktioner mot Iran, kallade provskjutningarna "en dålig signal till det internationella samfundet".

USA tog i helgen nya hårda sanktioner riktade mot Irans centralbank och finanssektor och därmed mot landets livsviktiga oljeexport. Och EU väntas diskutera införande av oljeembargo mot Iran i slutet av januari.

Under det samlade trycket av de nya och de hotande sanktionerna sjönk den iranska valutan, rialen, till rekordlåg nivå gentemot dollarn i dag. Och det är ett pressat Iran som agerar nu, med en blandning av hot, förhandlingstrevare och motstridiga budskap.

Hotet om att blockera Hormuzsundet tonades ner i dag av den iranska militären, och samtidigt som det hotar säger Iran att det nu vill förhandla igen om det kärnteknikprogram som Iran hävdar är fredligt, men omvärlden misstänker siktar till kärnvapen.

Ett brev ska enligt Irans chefsförhandlare skickas till EU:s utrikeschef Catherine Ashton med en förhandlingsbegäran.