Schimpanser varnar med insikt

1:33 min

Schimpanser är medvetna om andra schimpansers kunskapsnivå när det gäller faror, och anpassar sina varningsläten efter hur välinformerad gruppen kring dem är. Förmågan tyder på en typ av språkutveckling som vi trott varit unik för människor. Detta enligt ny forskning från Max Planck-institutet för evolutionär antropologi i Tyskland och brittiska University of Saint Andrews.

I Budongoskogen i Uganda placerade forskarna ut konstgjorda ormar i närheten av 33 stycken schimpanser och filmade det hela. Det visade sig att den schimpans som upptäckte faran varnade de andra med ett hoande läte, som anpassades efter om de kunde se ormen eller inte, och om de bedömdes ha hört varningsropen tidigare. Om en ny schimpans närmade sig, som inte antogs känna till faran, så började de andra aporna varna åter igen.

Att varningskommunikationen faktiskt fungerade märktes eftersom schimpanser som hörde varningarna valde att stanna eller ta en omväg.

– Studiens viktigaste slutsats rör språkets evolution. Till exempel är jag mer benägen att berätta något för dig om jag tror du är omedveten om det. Å andra sidan - om jag inte inser att vi besitter olika mycket kunskap, skulle jag inte bry mig om att berätta vad jag vet för dig, förklarar Catherine Crockford som forskar på djurs beteende på University of Saint Andrews.

Just medvetenheten om andras kunskapsnivå är grundläggande för komplex kommunikation, enligt flera tidigare studier på språkets evolution - men det är något man föreställt sig varit unikt för arten människa, menar Catherine Crockford. Men i experimentet med ormarna visade sig schimpanserna faktiskt ha insikt i de andra apors omedvetenhet om en fara, och anpassa sitt handlande, alltså varningsljuden, därefter.

– Jag tycker det är ett bra exempel på att vi inte vet var gränserna för djurs kognitiva förmågor finns.

Referens: Crockford et al., Wild Chimpanzees Inform Ignorant Group Members of Danger, Current Biology (2012), doi: 10.1016/j.cub.2011.11.053