Stockholm

S: Regeringen måste agera

Regeringen måste agera och se till att kampen mot den organiserade kriminaliteten blir den överskuggande uppgiften för rättsväsendet. Det anser justitieutskottets ordförande Morgan Johansson (S).

– Det här är riktigt otäckt. Det är nu hög tid att kampen mot den organiserade kriminaliteten blir ett nationellt ansvar. Detta är inte en lokal eller regional fråga. Rikskriminalen måste också tillföras mer resurser. I dag arbetar 30 poliser med detta. Vi har föreslagit ett tillskott på 100 miljoner kronor, vilket skulle innebära att 130 poliser kan arbeta med frågorna, säger Johansson till TT.

– Dessutom bör man skärpa straffen för vapeninnehav från sex månader till ett års fängelse. Det skulle innebära att man får använda telefonavlyssning vid misstänkta vapenbrott. Ett problem är att det finns så mycket illegala vapen, säger Morgan Johansson.

Han kommer nu att ställa en interpellation i riksdagen och fråga justitieminister Beatrice Ask (M) vad hon tänker göra.

Regeringen har tidigare inrättat åtta regionala insatsstyrkor. Men resultatet av deras arbete är inte alltför imponerande anser Johansson och hänvisar till en utvärdering som Brottsförebyggande rådet gjort.

TT