Silkesmaskar spinner spindeltråd

1:32 min

Det starka och elastiska materialet spindelsilke har länge varit intressant för forskare. Man tror bland annat att det kan vara till medicinsk användning, för att producera mänsklig vävnad. Men det är svårframställt. Nu har amerikanska forskare med genteknik fått silkesmaskar att producera spindelsilke.

– De har helt enkelt satt in en bit av en gen för spindeltrådsprotein i den gen som silkesmasken producerar sitt protein med, så att när silkesmasken gör tråd kommer en del av tråden innehålla spindeltrådsprotein, förklarar My Hedhammar, forskare i molekylär bioteknologi på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Hon arbetar själv  på att tillverka spindeltråd, men använder en annan metod än amerikanarna har gjort.

Spindeltråd är tunnare och starkare än silkesmaskarnas silke, ja till & med starkare än senorna i människokroppen och dessutom väldigt elastisk. Materialet tål värme och är nedbrytbart. Det har alltså stor potential - Och man har länge försökt framställa spindelsilke i stor skala. Men ett problem är att det inte går att odla spindlar eftersom dom tenderar att äta upp varandra.

Så forskarna har alltså tagit silkesmasken till hjälp. Att kombinera ihop gener från spindel med silkesmask är inte nytt i sig, men resultatet är stabilare än i tidigare studier, menar My Hedhammar.

– I de tidigare studierna fick man inte fast proteinet så att det verkligen sitter fast i fibern, här har dom fått det att verkligen vara inkorporerat inne i fibern.

Den bästa varianten som forskarna fått fram är väldigt lik spindelsilke, trots att den innehåller några få procent spindeltrådsprotein. Men det lär nog ändå dröja innan vi kan skapa vävnad av materialet.

–-Om man ska använda det för att laga saker i kroppen, då är det ju många år kvar, då behövs det göras många studier innan man vet att det är säkert, mn om man tänker sig andra, bioteknologiska applikationer - diagnostik eller kanske nån sensor - då skulle man kunna använda det relativt snart, tror My Hedhammar.

Referens: Teulé et al.: "Silkworms transformed with chimeric silkworm/spider silk genes spin composite silk fibers with improved mechanical properties" i PNAS 2012.01.03. doi:10.1073/pnas.1109420109