125 miljoner ut ur landet via friskolor

2:07 min

Lärarnas riksförbund kommer idag med en rapport om hur vinster från friskolor slussas vidare utomlands och Metta Fjelkner som är ordförande tycker att pengarna i stället borde gå till undervisning.

– Att skattemedel som går rakt ned i ägarnas fickor och som sen förs över till skatteparadis i stället för att komma skolorna till del, eleverna till del och lärarna till del, det är inte acceptabelt och det är ytterst regeringens ansvar att få stopp på detta, säger Metta Fjelkner.

De senaste åren har det kommit många rapporter om vinster på hundratals miljoner i bolag som driver friskolor, pengar som ägarna tar ut på olika sätt.

Lärarnas Riksförbund kommer i dag med en rapport som beskriver hur sex friskolebolag fört ut över 125 miljoner i koncernbidrag eller motsvarande. Ett av bolagen av en vinstmarginal på över 15 procent, vilket anses bra ur ett ekonomiskt perspektiv.

Lärarfacket jämförelse visar att vinstmarginalen är högre i skolbolag än i vårdbolag, och säger att det är intressant eftersom det är riskfritt att vanvårda skolbolag.  

Kommuner och landsting ställer nämligen specificerade krav på vårdbolag, därför blir vårdbolagens vinstmarginaler lägre.

Skolbolagens vinster kommer att spela roll i avtalsförhandlingarna, som snart ska börja, säger Metta Fjelkner.

– Det är klart att när man kan peka på att det finns vinster, det är klart att det kommer att träffa hårt. Det är lika viktigt att lärare inom kommunal skola får en rejäl löneutveckling.

Regeringen har tillsatt en utredning om Skolinspektionen ska kunna stoppa vinstuttag i dåliga friskolor och om riskkapitalbolag som ägare av skolbolag. Metta Fjelkner vill gå längre.

– Dessa enorma koncernbidrag som betalas ut, det måste komma till allmänhetens kännedom att det är på det viset. Jag hoppas på en ordentlig debatt, jag hoppas att politiker verkligen är beredda att ta den här fighten och är beredda att ändra besluten och regelverket, säger Metta Fjelkner.